Zwinna organizacja

procesy, rozwój, zarządzanie projektami i portfelem

Dostarczam sprawdzone rozwiązania (wiedza o zasadach, praktykach, kompetencjach) potrzebne do osiągania zwinności biznesowej przy użyciu Lean, Agile i DevOps, korzystając z SAFe® 

Jakich efektów możesz się spodziewać

Jak pokazują historie klientów, wdrożenie praktyk SAFe® przynosi wyjątkowe korzyści biznesowe

20-50%

wzrozst produktywności

25-75%

poprawa jakości

30-75%

szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek

10-50%

wzrost zaangażowania pracowników

Wsparcie we wdrożeniu SAFe®

Stosuję sprawdzone metody, modele, narzędzia i podejścia, aby pomóc Twojej organizacji odnieść większy sukces i osiągnąć zwinność na drodze transformacji.

Moim celem jest minimalizacja negatywnych skutków zmian przez poświęcenie czasu na przygotowanie się do zmiany, wsparcie w procesie zmiany oraz skierowanie energii na realizację strategii i tworzenie wygrywającej kultury.

W ramach wsparcia oferuję szkolenia, warsztaty, coaching.

Proces wdrożenia

Poznaj ofertę szkoleń SAFe® przygotowujących do wdrożenia zwinnej organizacji:

Dodatkowe szkolenia, które możesz odbyć w dalszym etapie rozwoju organizacji:

Proces wdrożenia SAFe®

Leading SAFe®

Weź udział w kursie, aby dowiedzieć się, jak możesz budować zwinność biznesową i wdrożyć SAFe® w Twojej organizacji.

 • Poznaj wartości, zasady, kompetencje organizacji Agile
 • Dowiedz się, w jaki sposób SAFe® pomaga poprawić jakość, produktywność, zaangażowanie pracowników i czas wprowadzania produktów na rynek
 • Zrozum, jak dostosować całą organizację do tych samych celów i jak usprawnić przepływ wartości w całej organizacji
 • W jaki sposób stworzyć zwinność organizacji i zespołu
 • Jak skutecznie zorganizować najważniejsze wydarzenia SAFe® (Planowanie wydania)
 • Jak przyjąć sposób myślenia zorientowany na klienta w całej organizacji

Lean Portfolio Management

Z kursu dowiesz się jak wdrożyć strategię z sukcesem. Dzięki zarządzaniu portfelem zgodnie z Lean możesz zapewnić współpracę między silosami i organizować dostarczanie strategii wokół wartości, aby szybciej dostosowywać się do potrzeb klientów.

 • Dowiesz się jak planować dynamicznie i być wystarczająco elastycznym, aby dostosowywać inicjatywy i budżety do zmian na rynku
 • Dowiesz się, jak połączyć strategię portfela i inicjatywy z planowaniem i wykonaniem pracy, jak uwzględnić informacje zwrotne, jak tworzyć  budżety partycypacyjne oraz jak dostosować się do zmian, zachowując jednocześnie swoją wizję finansowania i mapę drogową
 • Otrzymasz wskazówki i narzędzia potrzebne do efektywnej pracy w środowiskach zdalnych z zespołami rozproszonymi

SAFe® Product Owner/Product Manager

Celem kursu jest nabycie umiejętności dostarczania wartości w przedsiębiorstwie Lean:

 • Dowiedz się, jak właściciele produktów (PO) i menadżerowie produktów (PM) powinni współpracować z zespołami i interesariuszami, aby osiągnąć najlepsze wyniki dla klientów i biznesu
 • Dowiesz się jak umieścić klienta w centrum procesu projektowania, budowania i testowania
 • Poznaj jak pisać epiki, dzielić je na wymagania i  historyjki użytkownika
 • Dowiedz się jak projektować, jak ustalać priorytety, budować, testować i dostarczać produkty o zwiększonej produktywności i wyższej jakości

SAFe® Scrum Master

Dowiedz jak wspierać i trenować zespoły Agile, aby zapewnić maksymalną wartość biznesową na dużą skalę.

 • Dowiedz się, jak Scrum master wzmacnia i przewodzi zespołom zwinnym
 • Dowiedz się, jak efektywnie prowadzić wydarzenia Agile, takie jak planowanie iteracji, codzienny Scrum i retrospekcje
 • Dowiedz się, jak pomóc zespołom w planowaniu i wykonywaniu ich pracy
 • Nauczysz się także zasad przywództwa służebnego, dzięki czemu możesz pomóc w tworzeniu skutecznych, zaangażowanych i stale doskonalących się zespołów

SAFe® for Teams

Celem kursu jest nabycie umiejętności umożliwiającej skuteczną pracę w  zespole Agile. Jest zalecany przed rozpoczęciem pracy lub przed następnym wydarzeniem planowania.

 • Kurs nauczy Cię wszystkiego o Twojej roli w zespole Agile
 • Dowiesz się jak Twój zespół powinien współpracować z innymi zespołami w ramach Agile Release Train
 • Dowiesz się, jak planować i wykonywać pracę, jak stosować zasady SAFe® i Agile oraz jak stale się doskonalić

Najczęściej zadawane pytania

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkoleniach

Szkoleni ma formę online lub stacjonarną w zamkniętej grupie.

Szkolenia trwają 2 dni po 8 godzin. W trakcie szkoleń przewidziane są przerwy.

Nie. Szkolenie prezentuje kompletne podejście do tworzenia organizacji Lean Agile.

Zalecamy przerobienie całego programu. Jest to szczególnie zalecane, jeśli chcesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego.

Nie musisz się przygotowywać przed szkoleniem. Szkolenie jest tak skonstruowane, że przedstawia kompletną wiedzę na każdy temat.

Otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Dostęp do SAFe® Collaborate – wizualnej przestrzeni roboczej online
 • Roczne członkostwo w SAFe® Community Platform
 • Możliwość zdania egzaminu certyfikacyjnego z zakresu każdego szkolenia (w cenie szkolenia opłacono 1 podejście do egzaminu)

Szkolenie jest płatne przelewem przed jego rozpoczęciem. Kupujący otrzyma fakturę. 

Oczywiście możemy kontynuować współpracę podczas wdrożenia SAFe® w całej organizacji.