Jak zwizualizować działanie przedsiębiorstwa na jednej kartce

Jak zwizualizować działanie przedsiębiorstwa na jednej kartce?

Podsumowanie: 

Czy zwizualizowanie sposobu działania całej organizacji na jednej kartce jest możliwe? Zbyt piękne by było prawdziwe… Przekonaj się!

Kamil, właściciel firmy usługowej, podzielił się ze mną swoim spostrzeżeniem na temat dyrektorów zarządzających. Twierdził, że każdy ma jakiś warsztat i wchodząc do jednej firmy sprawi, że będzie prężnie działała, natomiast w innej może się nie sprawdzić.

Z czego wynika ten warsztat. To zestaw kompetencji miękkich, technik analizy, znajomość modeli, które pomagają stworzyć strategię, kulturę organizacyjną, zaprojektować model operacyjny, stworzyć system zarządzania. Okazuje się, że istnieją standardy w poszczególnych obszarach, których stosowanie zmniejsza prawdopodobieństwo niepowodzenia wdrożenia strategii.  

W niniejszym artykule przybliżę Ci jeden z modeli stosowany przez architektów przedsiębiorstw. W mojej ocenie jeden z ważniejszych. To bardzo nowy model, zaproponowany przez Cecilie Nordén w 2018 r.

 

Poznaj genialny model Milky Way.

 

Koncepcja Milky Way opiera się na fakcie, że większość z nas potrafi lepiej zrozumieć i zinterpretować mapy wizualne niż inne rodzaje informacji (jak zwykły tekst, tabele, wykresy). To jednostronicowy model, który rozumie każdy w organizacji: dyrektorzy, menedżerowie, programiści, właściciele produktów, architekci, personel IT. Mapa jest wizualizowana zgodnie z analogią do galaktyki – byty otaczają centrum.

 

Co pokazuje model Milky Way?

 

Prezentuje w jaki sposób organizacja tworzy wartość, za pomocą jakich strumieni wartości, jakie musi stworzyć zdolności biznesowe i jak są one realizowane.

Zacznijmy od początku. Jestem architektem przedsiębiorstw. Podstawowym zadaniem architekta jest przełożenie strategii na strumienie wartości, które opisują jak organizacja tworzy i dostarcza wartość dla klientów.  Strumienie wartości określają DLACZEGO organizacja robi to co robi. W organizacji może istnieć wiele strumieni wartości (operacyjne, rozwojowe, cyfrowe).

Strumienie wartości są realizowane przez zdolności biznesowe. Zdolności biznesowe to DNA przedsiębiorstwa. Zdolność definiuje CO powinna posiadać/robić organizacja. Zdolność zawiera również szczegółowe informacje o tym, JAK jest realizowana. Zdolności są realizowane przez ludzi, procesy, systemy.

Warto zauważyć, że strumień wartości daje zdolnościom biznesowym powód do istnienia. To świetna metoda eliminacji zdolności nie tworzących wartości oraz tych, które nie są wspierające ani strategiczne.

Na poniższym rysunku pokazano model Milky Way. Na zewnętrznym okręgu jest widoczny strumień wartości (prostokąty z napisem Value Stream). To strumień wartości wynikający z podróży klienta. Wewnątrz są widoczne zdolności biznesowe (prostokąty z napisem Capability). Zdolności biznesowe połączone z etapami strumienia wartości to zdolności operacyjne. Tworzą one wartość dla klientów. Pozostałe zdolności na rysunku to zdolności strategiczne i wspierające. Model jest podzielony czerwonymi kreskami na sektory odpowiadające strumieniowi wartości Lean (np. planowanie, tworzenie, dostarczanie, używanie). W tych sektorach osadzone są zdolności.

Chcesz zobaczyć więcej szczegółów?

Nie ma sprawy. Możesz uchwycić rzeczywiste zachowanie i strukturę każdej zdolności. Wewnątrz zdolności możesz pokazać usługi, procesy, funkcje, aplikacje, aktorów biznesowych. Jak już pisałem istotna jest współpraca między zdolnościami. Na rysunku możesz narysować przepływy między aplikacjami, między procesami oraz między aktorami. I masz gotowy model działania przedsiębiorstwa. Oczywiście na wysokim poziomie abstrakcji. Jeśli wszystko się ze sobą spina i godzisz się na takie przepływy to możesz dalej modelować szczegółowo każdą zdolność. Na poniższym rysunku pokazano bardziej szczegółowy model Milky Way.

 

A dlaczego ten model jest taki ważny?

 

Milky Way to bardzo ważny model, który jest pośrednikiem między strategią, a operacjami. Ze strategicznego punktu widzenia firma powinna inwestować w zasoby i zdolności biznesowe. Zdolności biznesowe wspierają tworzenie i dostarczanie wartości do klientów wykorzystując zasoby przedsiębiorstwa w najbardziej optymalny sposób. Jak widzisz to historia o wydawaniu pieniędzy przedsiębiorstwa. Firma nie wydaje pieniędzy na strukturę organizacyjną, systemy informatyczne, itd. Firma wydaje pieniądze na zasoby i zdolności.

Model Milky Way pokazuje jak współpracują ze sobą zdolności biznesowe, tworząc w ten sposób wartość dla klientów. To jedna z ważniejszych współpracy w przedsiębiorstwie.

Model pozwala wyeliminować wszystkie zbędne zdolności, czyli te które nie tworzą wartości, które nie są wspierające i strategiczne. Za tymi zdolnościami idą niepotrzebni pracownicy, zbędne lub zbyt zaplątane procesy i niepotrzebne aplikacje.

Badania pokazują, że 99% zmian modelu biznesowego kończy się niepowodzeniem. Na szczęście z pomocą przychodzi architektura przedsiębiorstwa, która pomaga nie tyle zaprojektować nowy model operacyjny co przejście od obecnego modelu do nowego. A to wszystko po to, żeby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

 

Podsumowanie

 

Bez wątpienia Milky Way to innowacyjny sposób na wizualizację całej organizacji. Istnieje możliwość przedstawienia ogólnego zarysu lub wyabstrahowania szczegółów. Należy tylko podjąć decyzję o poziomie szczegółowości, jaki jest wystarczający i odpowiedni. Dużą organizację z setkami systemów informatycznych trudno jest zwizualizować na jednym widoku. Można posłużyć się Milky Way i ograniczyć do wysokiego poziomu abstrakcji.

Korzyści z zastosowania Milky Way to eliminacja niepotrzebnych zdolności biznesowych (ludzie, procesy, aplikacje), mniejsze ryzyko wdrożenia strategii, koncentracja na zdolnościach biznesowych tworzących i dostarczających wartość dla klienta. Czyli być, albo nie być przedsiębiorstwa.

 

Więcej na ten temat uczę na szkoleniu z architektury przedsiębiorstwa.

Tagi: Brak tagów

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *